امروز 14امین همایش مشترک اقتصادی ایران وصربستان در سالن مروارید خلیج فارس با حضور آقای مهندس نعت زاده مرد خستگی ناپذیر وآقای لیائیچ وزیر تجارت صرب برگزار شد
صفحه اصلی > گالری تصاویر 

گزارش کمیسیون مشترک

14امین کمیسیون مشترک
خرمالی - 1394/09/17